home agenda algemene leden vergadering (lees meer voor agenda)

Agenda

23 september 2009 om 21:30: Algemene Leden Vergadering (lees meer voor Agenda)


Alle leden en ouders van jeugdleden worden verwacht in de Kantine van De Clomp voor de Algemene Ledenvergadering.
Agenda

1. Opening – welkom

2. Vaststellen van de agenda

3. Ingekomen stukken/mededelingen

4. Verslag ALV 22-09-08

5. Financieel verslag seizoen ’08 – ’09 / commentaar kascommissie

6. Begroting seizoen ’09-‘’10

7. Voorstel vergoeding technisch kader en contributieverhoging
Aanpassingen Huishoudelijk regelement

8. Plichten , verwachtingen, normen en respect

9. Verslag van de activiteiten in seizoen ’08 – ‘09

10. Opbouw vereniging. / samenwerking Blue Arrows & Bourgondie

11. Plannen en aandachtspunten voor het nieuwe seizoen

12. Afscheid bestuursleden / vrijwilligers

13. Vacatures bestuur / commissies

14. Rondvraag

15. Sluiting


Terug naar de volledige agenda