home agenda extra algemene ledenvergadering

Agenda

25 juni 2012 om 20:00: Extra Algemene Ledenvergadering


Tijdens deze ingelaste ALV willen we graag onderstaande punten bespreken en met name punt 7 aan jullie voorleggen.

De meeste van jullie hebben het denk ik wel gevolgd in de plaatselijke kranten; de gemeente Zeist wil de nutskosten van het gebruik van sporthallen volledig aan de gebruiker doorbelasten en dat hebben we met vertegenwoordigers van de gemeente besproken, zoals weergegeven in onderstaande artikel van 15 mei: http://www.deweekkrant.nl/artikel/2012/mei/15/zeist_wordt_de_duurste_sportgemeente

Inmiddels is deze vergadering met de gemeente al weer vijf weken geleden en sindsdien is het akelig stil en hebben we helaas nog geen reactie gehoord van de gemeente. Onze penningmeester Marjan heeft natuurlijk niet stil gezeten en heeft een berekening gemaakt van de impact van deze maatregel op onze vereniging. Deze komt erop neer dat dat contributie minimaal met EUR 50 per lid omhoog zou moeten gaan om de extra kosten op jaarbasis te dekken.

Maandagavond zullen we dat in detail aan jullie uitleggen.

Agenda ALV BZ 72 d.d. 25 Juni 2012

1. Terugkijken op vorige vergadering;
2. Bestuursvacatures: we zoeken op korte termijn een nieuwe penningmeester en een nieuwe secretaris omdat zowel Marjan als Cecilia met hun taken willen stoppen;
3. Teamindeling seizoen 2012/2013;
4. 8e Lustrum BZ 72: we bestaan dit jaar veerig jaar en zoeken nog enthousiaste mensen die hier iets omheen willen organiseren;
5. Fluiten en Tafelen; het afgelopen seizoen was opnieuw een seizoen waarin we boetes hebben moeten betalen omdat scheidsrechters en tafelaars niet op kwamen dagen. In een aantal gevallen zijn team zelfs niet op komen dagen voor hun wedstrijden. Zonde van het geld maar nog vervelender, andere teams werden er opnieuw de dupe van en dat zorgt terecht voor veel ergernis. Het komende seizoen moet dat echt anders!
6. Nieuwe kleding regels; op dit moment verzorgt de vereniging nog alle kleding voor de leden maar we zullen ons geleidelijk op een andere regeling moeten voorbereiden waarbij in de toekomst nieuwe leden hun eigen kleding aanschaffen;
7. De impact van de voorgestelde bezuinigings maatregelen van de Gemeente Zeist op onze vereniging en de contributie.


Terug naar de volledige agenda