home wedstrijden boetes

Boetes

Het wedstrijdoverzicht met de informatie wanneer je moet spelen staat op deze website. In dit overzicht staat ook wanneer je moet fluiten of tafelen.


Het is belangrijk dat je deze taken uitvoert. Anders kunnen wedstrijden niet door gaan door het ontbreken van scheidsrechters en/of tafelaars. Hiervoor krijgt B.Z. '72 een boete van de Nederlandse Basketball Bond.


Afspraken:

  • Als het van te voren duidelijk is dat je niet kunt op de ingeroosterde dag, dan regel je zelf vervanging. Geef dit minimaal twee uur voor de wedstrijd door aan je trainer/coach.
  • Scheidsrechters en tafelaars moeten minimaal 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn

Als je jouw taken niet nakomt, heeft dat de volgende gevolgen voor jou:

  • Je krijgt een boete van €12,- en een schorsing van 1 wedstrijd. De invaller die jouw taak overneemt ontvangt €6,-.
  • Indien je voor de derde maal wordt geschorst zal deze schorsing in royement worden omgezet, waarbij geen schuldvrijverklaring wordt afgegeven en geen restitutie op de reeds betaalde contributie wordt gegeven. Een schuldvrijverklaring is nodig bij aanmelden bij een andere vereniging.

De betaling van boetes wordt geregeld via coaches/trainers.