Nieuwe spelregels 2018-2019

Geplaatst op: 13 september 2018

Met ingang van seizoen 2018-2019 zijn een aantal spelregels gewijzigd, met name ten aanzien van het terugzetten van de schotklok naar 24 of 14 seconden.

Art. 17 Inworp
• 17.2.8 Wanneer de wedstrijdklok op 2:00 minuten of minder staat in het laatste kwart of in elke verlenging, zal een verdediger geen enkel deel van zijn lichaam over de zijlijn of eindlijn hebben om de inworp te belemmeren. De scheidsrechter zal een preventief signaal geven (volgende dia) als waarschuwing en geeft de bal af voor de inworp. Als na de waarschuwing de inworp wordt belemmerd volgt een technische fout.

Art. 29 - 24 seconden
• 29.2.3 De schotklok zal worden teruggezet indien de wedstrijd door een scheidsrechter is onderbroken voor een fout of een overtreding door het team dat in balbezit is.
• In deze situaties zal de bal worden toegekend aan de tegenstander.
• De wedstrijd gaat verder:
- Als de inworp plaatsvindt op de verdedigingshelft zal de schotklok worden teruggezet op 24 seconden.
- Als de inworp plaatsvindt op de aanvalshelft zal de schotklok worden teruggezet op 14 seconden.

Wanneer de wedstrijdklok 2:00 minuten of minder aangeeft in het laatste kwart of in elke verlenging en het team dat recht heeft op balbezit op de verdedigingshelft een time-out neemt, dan heeft de coach het recht om te kiezen of de inworp plaats vindt op de verdedigingshelft OF op de aanvalshelft bij de inworpmarkering (tegenover de jurytafel).

• Als de inworp op de aanvalshelft bij de inworpmarkering zal plaatsvinden, zal de schotklok als volgt worden teruggezet:
- Als op de schotklok 14 sec. of meer staat, wordt de schotklok teruggezet naar 14 sec.
- Als op de schotklok 13 seconden of minder staat, wordt de schotklok niet teruggezet.
• Als de inworp plaatsvindt op de verdedigingshelft wordt de schotklok teruggezet naar 24 sec. of niet.

Art. 35 Dubbelfout
35.1.2 Om twee fouten als dubbelfout te beschouwen, moet er voldaan worden aan de volgende voorwaarden: - Beide fouten zijn fouten van spelers. - Beide fouten hebben betrekking op lichamelijk contact. - Beide fouten zijn tussen twee tegenstanders die fouten maken op elkaar. - Beide fouten hebben dezelfde bestraffing.

Art. 36 Technische fout
• Als een technische fout is gefloten, wordt er één vrije worp toegekend.
• Na de vrije worp wordt het spel voortgezet door het team, dat balbezit had of recht had op de bal, vanaf het punt waar de technische fout was gefloten.
- Als de technische fout is gefloten tegen het team dat balbezit had of recht had op de bal, dan wordt de schotklok niet gereset.
- Als de technische fout is gefloten tegen het team, dat geen balbezit had of recht had op de bal, dan wordt de schotklok gereset naar 14 of 24 sec.

Inworp na een onsportieve fout of een diskwalificerende fout
- Alle inworpen als onderdeel van de straf bij een onsportieve fout of diskwalificerende fout zullen worden uitgevoerd bij de inworpmarkering op de aanvalshelft van het team, tegenover de jurytafel.
- Alle inworpen om de wedstrijd te vervolgen, nadat een “vechten”-situatie heeft plaatsgevonden, zullen worden uitgevoerd bij de inworpmarkering op de aanvalshelft van het team, tegenover de jurytafel.
- In bovenstaande situaties wordt de schotklok op 14 seconden gezet.

Inworp na een onsportieve fout of een diskwalificerende fout
• De inworp om een kwart of verlenging te beginnen, anders dan het eerste kwart, zal worden uitgevoerd op de middellijn, omdat deze inworp geen onderdeel is van de straf.