Wedstrijdseizoen van start

Geplaatst op: 4 september 2018

Speeldata wedstrijden bekend
Bijna alle speeldata en tijden zijn bekend. Je kan deze via de Basketball.nl app voor je team bekijken. Inloggen gaat met het mailadres zoals dat bij ons bekend is. Lukt het niet dan kan je bij de wedstrijdsecretaris een excel overzicht opvragen, maar dan ben je voor wijzigingen afhankelijk van het team.

Tafel- en fluitschema bekend
Zonder scheidsrechters en tafelaars geen wedstrijden. Sinds 4 september staat het rooster tot en met november op de website. Iedereen (tm U16 1) zal een keer een taak hebben terwijl zelf geen thuiswedstrijd gespeeld wordt. Dit was helaas niet anders mogelijk.
We zouden dit jaar graag weer een scheidsrechtercursus organiseren voor leden vanaf de U16 die nog geen diploma hebben. Het aantal leden met een scheidsrechter diploma zou hier langzaam mee op peil komen, zodat niet altijd dezelfde leden hoeven te fluiten. We zoeken nog iemand die dit wil organiseren!

Basketball Masterz
Via de site van Basketball Masterz kunnen leden het spelregelbewijs halen. Een spelregelbewijs maakt basketballers van jongs af aan vertrouwd met de regels en geeft hen meer inzicht in – én begrip voor – beslissingen van de scheidsrechter. Daarnaast zorgt het kennen van de regels voor een sportiever spel en een veiliger sportklimaat.
https://www.basketballmasterz.nl/

Website opfrissen
We willen dit seizoen onze website een flinke opknapbeurt geven, kijken of we een facebookpagina van de grond krijgen en website en facebook pagina veel meer vullen met nieuws, nieuwtjes, verhalen, verslagen en foto’s. Lijkt het je leuk vorm te geven aan de website, facebookpagina of deze frequent te vullen met leuke en interessante zaken: neem even contact op met één van de bestuursleden, of per mail:
secretarisbz72@gmail.com

Tot slot een oproep voor nieuwe bestuursleden, de voorzitter en penningmeester zijn dit najaar aftredend. Zonder nieuwe actieve leden geen club!

Alie Feikema – Penningmeester (aftredend)
Annelies Klomp - Secretaris
Arno Schaap – Voorzitter (aftredend)
Ed van Rijswijk - Technische zaken
Liane van der Mispel - Wedstrijd secretaris
Nadine de Steenwinkel - Leden administratie
Robin Verwoert - Technische zaken