Sportlink en Basketball Masterz spelregelbewijs

Geplaatst op: 18 december 2017

Via Rayon West ontvangen, de 14e Nieuwsbrief omtrent Sportlink.

Via deze Nieuwsbrief willen wij je wederom informeren over een aantal zaken v.w.b. Sportlink.
De app wordt steeds beter en meer gebruikt! In de afdelingen Oost en Zuid zit men al op 95% gebruik, In de afdelingen Noord, Noord-Holland en bij de landelijke competities zit men nu rond de 85%. Enkel in de afdeling West blijft men nog achter.

Mocht een vereniging nog willen oefenen met het gebruik hiervan, dan kan via sportlink@basketball.nl een testwedstrijd voor de vereniging aangevraagd worden. Vermeld bij dit verzoek wel de datum ( en tijd) waarop men deze testwedstrijd geplaatst wil zien. Vanaf de 2e helft van de competitie (per 01-01-2018) is het gebruik van DWF verplicht! Let hier op!

Nog voor het begin van de 2e helft van de competitie komt er een update voor de app Basketball.nl.
Versie 4.5.0 zal dan beschikbaar zijn.

In deze update zijn de volgende zaken voor de app aangepast:

Aanvoerder/Captain niet verplicht bij startende 5
De aanvoerder/captain hoeft niet langer in de basis te staan. Een wisselspeler mag ook als aanvoerder/captain ingesteld worden.

Rugnummer 0
Ondersteuning voor rugnummer 0. Het is nu mogelijk een speler rugnummer 0 te geven in zowel de teamopgaaf als de spelersopgaaf. Rugnummer 00 wordt ook gebruikt in basketbal. Dit wordt niet ondersteund! Dit dient opgelost te worden in de zaal door deze met rugnummer 0 te registeren. Indien er in 1 team zowel een speler met 0 als met 00 speelt zal de speler met 00 als bijvoorbeeld 99 ingevoerd moeten worden.

Melding bij 4e teamfout per periode
Per periode worden na de 4e teamfout (excl. coachfouten, deze tellen in deze telling niet mee), mogelijk vrije worpen per nieuwe fout toegekend aan de andere partij. Dit is inzichtelijk gemaakt op het overzicht op de tablet en wordt gemeld via een pop-up. De pop-up moet door middel van Ok klikken gesloten worden. De telling wordt elk kwart opnieuw gestart.

De telling van het vierde kwart gaat mee naar alle verlengingen.
Voorbeeld: Team heeft in het 4e kwart 3 fouten gehaald en behaald pas in de 2e verlenging de 4e fout. Nu moet hier een melding komen zodat men weet dat bij de volgende fout in hetzelfde kwart er vrije worpen genomen mogen worden.
Bij 8 periodes wordt de telling over 4 kwarten gedaan.

Time-outs aanpassing
Het aantal time-outs per periode is beperkt volgens reglement.

Dit is aangepast naar een weergave van beschikbare en opgenomen time-outs. Dus onder Thuis zie je bijvoorbeeld 0/3.
In welke minuut een time-out is opgenomen kan in het eventlog opgezocht worden.

Zodra de 9e minuut (4e kwart) wordt bereikt en er zijn nog geen time-outs opgenomen wordt het aantal beschikbare time-outs aangepast conform reglementen.


Tijdinvoer verbetering
Bij het invoeren van events wordt ondervonden dat zowel minuten en seconden invullen tijdrovend is. Bij een minuut waarin veel events plaats vinden is het lastig de events bij te houden. Bij de tijdinvoer dienen de seconden gehandhaafd te blijven, dit i.v.m. o.a. de verenigingen die een koppeling met het scorebord hebben.

Aanpassing:
Bij klikken op Ok wordt de tijd toegepast en direct erna met 1 seconde verder gezet (zowel aflopend als oplopend). Hierdoor kunnen events snel met een minuut (en afwijkende seconde) geregistreerd worden. De afwijkende seconde is nodig voor juiste sortering van de events. Het invoer vak van minuten en seconden is gehandhaafd en kan gebruikt worden als er wel genoeg tijd is.

Voordelen:
• Hierdoor hoeft alleen de minuut gewijzigd te worden
• Events krijgen allemaal afwijkende seconden om te zorgen dat de events op de juiste volgorde gesorteerd kunnen worden.
• Later toevoegen of wijzigen van events zorgt er voor dat toch het event op de juiste plek gesorteerd kan worden.
• Indien er wel genoeg tijd is kan gebruiker toch de juiste seconden invoeren.

Stel klok staat op 8:00 en aflopende klok
Zodra je een event invoert en daarbij een persoon aanklikt en een +2 aanklikt en vervolgens op Ok klikt (volgorde maakt niet uit), dan wordt de tijd bij het event ingevoerd als 8.00. Daarna gaat automatisch de klok naar 7:59

Stel klok staat op 6:00 en oplopende klok
Zodra je een event invoert en daarbij een persoon aanklikt en een +2 aanklikt en vervolgens op Ok klikt (volgorde maakt niet uit), dan wordt de tijd bij het event ingevoerd als 6.00. Daarna gaat automatisch de klok naar 6:01.

Zodra de klok op 0.00 staat en aflopend blijft deze na het invoeren van een event op 0.00 staan.
Zodra de klok op max van periode (10.00) staat en oplopend blijft deze na het invoeren van een event op 0.00 staan.

Fouten weergave bij speler
We hebben bij persoonlijke fouten een P toegevoegd aan het aantal, zodat duidelijker is dat dit een telling is van persoonlijke fouten.
We hebben dus de weergave van fouten aangepast van 1T (wat staat voor 1x een P en 1x een T) naar 1PT.

Bij een combinatie van fouten die leidt tot een “Game Disqualification” volgt een pop-up met een melding van “diskwalificatie”. De pop-up moet door middel van Ok klikken gesloten worden.
Zodra er een GD geldt wordt een rood vlaggetje bij de spelers in de spelersopgaaf (linker of rechterkant van het scherm) getoond. Tevens staat in het laatst ingevoerde event een rood vlaggetje.


Buiten deze verbeteringen/aanpassingen ook nog het volgende aangaande de app:

Aanpassingen doen in de app
Je kan op ieder moment terug in de app en bijv. de spelersopgaaf aanpassen. De spelersopgaaf is de lijst met spelers van een specifieke wedstrijd. Niet te verwarren met de teamopgaaf, de blauwdruk voor het seizoen die in Sportlink Club is ingevoerd. Aanpassen is bijv. een speler toevoegen of het rugnummer van een speler aanpassen. Wel kan dit gevolgen hebben voor eerder ingevulde gegevens (een rugnummer wijziging bijvoorbeeld). Indien je daarna terugkeert naar het mDWF moet je kiezen voor “Gegevens van de server” en niet voor “Eerder ingevulde gegevens” anders zijn je wijzigingen niet zichtbaar. Zodra je kiest voor eerder ingevulde gegevens worden namelijk je lokaal opgeslagen gegevens opnieuw geopend en is het rugnummer weer het oude nummer. Zodra je kiest voor gegevens van de server zal eerder ingevulde gegevens worden opgehaald en wordt de rugnummer wijziging hierin doorgevoerd.
Let wel, indien je het DWF verlaat en wijzigingen wil kunnen aanbrengen in de spelersopgaaf heb je dus wel een werkende internetverbinding nodig!

Aanpassing zichtbaarheid leden
N.a.v. vragen/opmerkingen van de autoriteit persoonsgegevens zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. Met betrekking tot zichtbaarheid van de leden is de situatie nu als volgt:
- nieuwe leden / verenigingsleden en relaties krijgen alleen afgeschermd.
- bestaande leden kunnen alleen maar een lager privacy niveau krijgen. In Sportlink Club kan dus niet elk privacy niveau gekozen worden.
- bij wijzigen van type lid (vb. relatie wordt bondslid) naar bondslid wordt zichtbaarheid op afgeschermd gezet.
In de persoonlijke app kan dit bij de leden aangepast worden.

Basketball Masterz
Via de site van Basketball Masterz kunnen leden het spelregelbewijs halen. Een spelregelbewijs maakt basketballers van jongs af aan vertrouwd met de regels en geeft hen meer inzicht in – én begrip voor – beslissingen van de scheidsrechter. Daarnaast zorgt het kennen van de regels voor een sportiever spel en een veiliger sportklimaat.
U bent onlangs geïnformeerd dat de aanmelding voor het spelregelbewijs via Sportlink verloopt. Er zijn een drietal aanpassingen doorgevoerd in de handleiding voor het Spelregelbewijs t.b.v. het aanvragen van het spelregelbewijs voor vrijwilligers, wat te doen bij inlogproblemen of als een lid gezakt is. Bij het aanmelden van vrijwilligers was het tabblad diploma’s, passen en blokkades niet bij iedereen zichtbaar. Hoe u dit zichtbaar maakt, is verwerkt in de handleiding.
Deze handleiding is ook te vinden op de site van Sportlink / support / wedstrijdzaken / overzicht spelregelbewijs.

Wij wensen jullie fijne feestdagen en een Sportief 2018