Vertrouwenspersoon

BZ'72 wil een club zijn waar iedereen met plezier kan sporten in een veilige sfeer. Mocht er zich een situatie voordoen waarin leden zich onprettig voelen, dan kan het fijn zijn daarover met iemand in gesprek te gaan. Daartoe hebben we een vertrouwenspersoon aangesteld: Karina Tolsma (speelster van Dames 1). Zij is te bereiken via het mailadres: vertrouwenspersoon@bz72.nl


Als club zijn we verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen, om zo onze trainers een verklaring omtrent gedrag (VOG) te kunnen laten aanvragen. Vandaar dat we Karina hebben gevraagd deze rol binnen de club op zich te nemen.


Uiteraard kan iedereen ook in voorkomende gevallen contact opnemen met het bestuur (voorzitter@BZ72.nl)